Badania sportowe są warunkiem uprawiania sportu i uczestnictwa w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży.

Koszty badań nie są finansowane ze środków publicznych oraz nie wchodzą w zakres świadczeń gwarantowanych realizowanych przez Podstawową Opiekę Zdrowotną. Osoby zainteresowane muszą wykonać badanie na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Informacje na temat zakresu wymogów dotyczących dokumentacji oraz jej przechowywania znajdą Państwo tutaj.


Wymagane dokumenty do pobrania


Koszt badania (dla pojedynczych osób)– 80 zł

Koszt badania (dla grup) – do negocjacji

Możliwość dojazdu i wykonania badań w klubie.


Siedziba wykonywanej działalności:

Poradnia Profilaktyczno-Rejonowa

ul. Piastowska 51,

47-200 Kędzierzyn-Koźle

Przyjęcia w poniedziałki w godzinach od 14-16 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)

    Certyfikat
    Certyfikat

Do pobrania

Kontakt